Artykuły, Popularne

„Precz z endecką zdradą narodową!”

2015-12-27

Ulotka Polskiej Partii Socjalistycznej z 1922 roku, zestawiająca zabójstwo prezydenta Narutowicza z kolaboracją endecji z zaborcą oraz walkami bratobójczymi doby rewolucji 1905 roku:

„Dla cara ukłony – dla Polaków, dla pierwszego Prezydenta wolnej Polski brauningi!”

Przytoczono fragment „Róży” Stefana Żeromskiego:

„[Endecy chodzili] po zezwolenie tłumienia rewolucji, chełpili się publicznie, że przelewali krew bratnią i zapowiadali wojnę domową.”

ŹródłoCyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Endecy - zdrajcy narodu. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona