Miejsca pamięci

polskaPamięć o zmarłych

Pamięć o Rewolucji 1905 roku to nie tylko internet i książki, ale także pomniki, tablice oraz groby rewolucjonistów i rewolucjonistek.

Śladów Rewolucji jest dużo i ciągle odkrywamy nowe. Staramy się je opisać i katalogować. W samym mieście Łodzi jest wciąż dużo pracy do wykonania, nie mówiąc o innych miastach i wsiach województwa czy dawnego Królestwa Polskiego. Dlatego zachęcamy do wspólnej pracy: szukania śladów Rewolucji i ich dokumentowania.

Namawiamy do chwili zadumy na mogiłami rewolucjonistów i rewolucjonistek, przynajmniej raz w roku.

lista miejsc pamięci: