Artykuły, Popularne

Organizacja Bojowa w guberni siedleckiej

2015-03-16

W guberni siedleckiej w latach 1905-1907 prężnie działała Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej – zarówno w samych Siedlcach, Sokołowie i najprawdopodobniej w Łukowie:

Obok tajnej drukarni siedlecka organizacja PPS posiadała własny skład broni (rewolwery, bomby, naboje). Zadaniem siedleckiej Organizacji Bojowej PPS było gromadzenie broni i organizowanie jej składu. Organizacja Bojowa (OB) powstała w Siedlcach w kwietniu 1905 r. Utworzona została w oparciu o Siedlecki Komitet Robotniczy PPS i podporządkowana jego kierownictwu. Siedlecka Organizacja Bojowa miała bezpośrednie powiązania z Wydziałem Bojowym Okręgu Warszawskiego i z Lublinem. Posiadała też swój oddział w Sokołowie i prawdopodobnie w Łukowie. Wiele akcji zbrojnych przeprowadzono wspólnie z bojowcami z Sokołowa. Najaktywniejsza działalność Siedleckiej Organizacji Bojowej przypada na lata 1906—1907, kiedy wskutek umocnienia obozu kontrrewolucji tracą rozmach wystąpienia masowe, jak strajki i demonstracje.

Dochodziło też do ścisłej współpracy grup PPS i Bundu na tle zbrojnym:

W okresie rewolucji, dla lepszego skoordynowania akcji zbrojnych, dochodzi czasami do integracji miejscowych komórek Bundu i PPS w jedną organizację. Tak np. w Sobieniach-Jeziorach (pow. garwoliński) w maju 1905 r. zostaje utworzona z połączenia istniejących już wcześniej grup PPS i Bundu lokalna organizacja PPS. W podobnych okolicznościach zostaje utworzona miejscowa organizacja PPS w Żelechowie.

Źródło: Urszula Głowacka-Maksymiuk, PPS i Bund w latach rewolucji 1905-1907 na terenie guberni siedleckiej (w świetle akt zarządów żandarmerii), Rocznik Mazowiecki 6, Warszawa 1976, s. 207 i 209.

Grafika z okresu. Źródło: internet.Grafika z okresu. Źródło: internet.