Artykuły, Popularne

Maj 1905 roku w Łodzi

2015-05-17

Maj 1905 roku w Łodzi: Usuwanie majstrów z fabryk, okupacja zakładów i konfrontacja z wojskiem:

29 maja liczna grupa strajkujących wdarła się do głównego biura fabryki Scheiblera, schwyciła dyrektora Kozłowskiego i niosąc go wśród okrzyków przez całe podwórze fabryczne wyrzuciła za bramę. Następnie zamknięto wejście i postawiono swoją ochronę, aby przeszkodzić przedostaniu się wojska. W ciągu doby robotnicy nie opuszczali fabryki. Wezwano przeciw nim dwie kompanie żołnierzy, które jednak nie mogły dostać się na teren fabryki. Dopiero na drugi dzień udało się wojsku wyprzeć z przedsiębiorstwa robotników.

29 maja zastrajkowali robotnicy fabryki Rosenblatta. Przedstawiciela administracji, Maksa Rosenblatta […] robotnicy schwycili i usiłowali wyrzucić za bramę. Uratowało go przyrzeczenie, że od dnia jutrzejszego podwyższy robotnikom płace.

W ogniu walki robotnicy nierzadko występowali przeciwko przedstawicielom administracji fabrycznej. Około stu majstrów i inżynierów, którzy szczególnie źle traktowali robotników strajkujących w maju, wyrzucili z fabryk lub w hańbiący sposób wywieźli w workach na taczkach za bramy fabryczne.

Źródło: Iwan Chrenow, Powstanie Łódzkie, Warszawa 1962, s. 107-108.

Grafika z okresu. Źródło: internet.Grafika z okresu. Źródło: internet.