Artykuły, Popularne

Łódzkie znalezisko z 1961 roku

2015-11-02

Łódzka ciekawostka z 1961 roku: W krosnach przeznaczonych na złom z Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego im. Stefana Lenartowskiego (późniejszej „Lenory”) znaleziono m.in. kompletny zbiór gazety „Vorwaerts” („Naprzód”) Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, adresowanej do robotników niemieckich, a także ulotki wydane z okazji 1 maja 1906 roku. Materiały przekazano Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Łodzi (obecne Muzeum Tradycji Niepodległościowych).

Źródło: Gazeta Białostocka, nr 267, 10.XI.1961, s. 1.

Źródło: Gazeta Białostocka, nr 267, 10.XI.1961, s. 1.