Artykuły, Popularne

Łódź w opinii CIA

2017-01-25

Jeden z raportów amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) z 1973 roku poświęcony jest Polsce. Znajdują się w nim informacje o mieście Łodzi, m.in. w kontekście wygranego przez włókniarki strajku z 1971 roku. Łódź pokazana jest jako miasto z tradycjami walki robotniczej, czego przykładem jest rola Łodzi w rewolucji 1905 roku. W tekście pada zdanie o krwawo stłumionym strajku generalnym, a chodzi prawdopodobnie o Powstanie Łódzkie z czerwca 1905.

Fragment tekstu:

(…) 15 lutego ogłoszono, że sowiecka pożyczka udzielona „w ciągu ostatnich kilku dni” pozwala na anulowanie podwyżek cen z grudnia 1970. Jednoczesne zakomunikowanie obniżek cen oraz sowieckiej pożyczki, która je umożliwiła, miało miejsce w trakcie strajku [włókniarek] w Łodzi. Istnieją powody, by sądzić, że nieugięta postawa łódzkich robotników miała decydujący wpływ na decyzje podjęte w Warszawie i w Moskwie. Łódź zajmowała szczególne miejsce w bojowej tradycji ruchu robotniczego nie tylko w Polsce, ale i w Rosji (do której Łódź należała do 1918 r.). Strajk generalny w Łodzi (krwawo stłumiony przez wojsko carskie) był jednym z najważniejszych momentów rosyjskiej rewolucji 1905 r.

Źródło: Poland. December 1973. National Intelligence Survey, s. 29.

cia poland 1905 article cia poland 1905