Artykuły, Popularne

Gazeta historyczna „Łodzianka”

2018-07-30

Prezentujemy gazetę historyczną „Łodzianka”, wydaną z okazji 113. rocznicy Rewolucji 1905 roku, w wersji PDF, epub i mobi.

Pismo skupia się głównie na wydarzeniach z lat 1905-1907 (teksty „Odważmy się chcieć” oraz „Rewolucja w cieniu łódzkich fabryk”), ale porusza również współczesne tematy, takie jak dzisiejsze zaangażowanie kobiet w walkę społeczną (tekst „Współczesne rewolucjonistki”), a także kwestię lokalnej i krajowej polityki historycznej, wraz z działaniami Instytutu Pamięci Narodowej („Cenzorzy pamięci”, „Socjalizm albo barbarzyństwo” i „Muzeum, którego nie ma”).

Gazeta „Łodzianka” nawiązuje tytułem i treścią do pisma „Łodzianin” Polskiej Partii Socjalistycznej, ukazującego się od początku XX wieku do 1939 roku. Gazeta nabrała szczególnego znaczenia w latach Rewolucji 1905 r.

Autorzy i Autorki „Łodzianki” z 2018 r.: Sebastian Adamkiewicz, Edwin Bendyk, Marcin Derucki, Katarzyna Gauza, Aleksandra Knapik, Przemysław Kmieciak oraz Kamil Śmiechowski. Współpraca: Marek Cieślik (korekta), Beata B. Nowak, Marek Jedliński (konwersja na formaty mobilne/czytniki).

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Header gazety historycznej Łodzianka z 2018 r.