Artykuły, Popularne

„Dajcie nam broni!”

2018-05-05

„Dajcie nam broni!” to wiersz Marii Markowskiej z czasów Rewolucji 1905 roku.

Markowska była poetką, publicystką i działaczką socjalistyczną. Związana z Polską Partią Socjalistyczną, a po rozłamie partii w 1906 r., z PPS-Frakcją Rewolucyjną. Podczas Rewolucji 1905 r. działała w Warszawie, gdzie była aresztowana.

Napisała szereg utworów poświęconych ruchowi robotniczemu czy wydarzeniom rewolucyjnym lat 1905-1907, ale znana była także z przekładów utworów Marksyma Gorkiego, Gerharta Hauptmanna, Selmy Lagerlöf czy Oskara Wilde’a.

Dajcie nam broni!

Dajcie nam broni! dajcie broni!
Krew niepomszczona woła nas!
Szubienic skrzyp pobudkę dzwoni —
To zemsty ludu idzie czas!
To zemsty ludu idzie czas!
Dajcie nam broni! Już nie pora
Obawy żywić, kryć się w cień!
Umarło to, co było wczora —
Nas woła Jutra nowy dzień!
Nas woła Jutra nowy dzień!
Dajcie nam broni! Krzywdy rzeka
Już się pod ziemią nie chce kryć!
Idziemy prawa brać człowieka —
Idziemy ginąć — idziem żyć!
Idziemy ginąć — idziem żyć!

Maria Markowska, Dajcie nam broni