Artykuły, Popularne

Ekspropriacja w Wysokiem Mazowieckiem

2015-12-26

W nocy z 26 na 27 grudnia 1905 roku Organizacja Techniczno-Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej napadła na kasę powiatową w Wysokiem Mazowieckiem. Grupa pod dowództwem Ludwika Śledzińskiego zdobyła około 480 tysięcy rubli. Były to pieniądze przesłane przez carat z Petersburga na budowę fortu wojskowego w Zambrowie. Centralny Komitet Robotniczy PPS przeznaczył 180 tys. zdobycznych rubli na zakup broni i amunicji, a resztę na działalność partyjną.

Źródło: Janusz Wojtasik, Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907, Warszawa 1985, s. 188.

Antoni Kamieński, Brauningi (fragment) [w:] Duch-Rewolucjonista: szkice z lat minionych 1905-1907

Antoni Kamieński, Brauningi (fragment) [w:] Duch-Rewolucjonista: szkice z lat minionych 1905-1907