Artykuły, Popularne

„Żądajcie wolnej szkoły polskiej!”

2017-03-10

Prezentujemy ulotkę Koła Wychowawców, „Do rodziców uczni szkół miejskich”, zachęcającą do bojkotu szkół rządowych.

Koło Wychowawców było nielegalną organizacją nauczycielską, która powstała pod koniec 1904 r., początkowo w celu organizacji tajnego nauczania. Tworzyły go postępowe działaczki i działacze oświatowi, walczący o szkołę polską i demokratyczną, m.in. Helena Radlińska, Maria Gomólińska, Stefania Sempołowska czy Ludwik Krzywicki. Koło stało się inicjatorem strajku szkolnego w 1905 roku. Jednym z osiągnięć Rewolucji było uzyskanie prawa do nauczania w języku polskim w szkołach prywatnych.

„Do rodziców uczni szkół miejskich”:

Wytężona, wytrwała walka o wolność zaczyna wydawać owoce. Wszystko, co rząd rosyjski narzucił ku hańbie i upodleniu naszemu upada pod naciskiem żądań ludu.

I ohydna szkoła carska się nie ostoi.

Rodzice Polacy! Przyśpieszcie jej upadek! Odbierajcie natychmiast dzieci wasze ze szkół rządowych oraz pod kontrolą rządu zostających.

Żądajcie wolnej szkoły polskiej!
Żądajcie powszechnego bezpłatnego nauczania!
Niech żyje wolna demokratyczna szkoła polska!

Źródła:

  • U. Tabor, Życie zapomniane – praca i działalność oświatowa Marii Gomólińskiej w pierwszych instytucjach oświaty dorosłych w Polsce, w: Edukacja Dorosłych 2010, nr 2, s. 138-139,
  • Okręg Mazowiecki ZNP, Początku ruchu nauczycielskiego na Mazowszu (dostęp: 2017-03-10).
Ulotka Koła Wychowawców 1905

 

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.

Avatar photo
Opublikował/a:

Kasia Gauza