Artykuły, Popularne

Uczczenie Ignacego Piwowarczyka

2015-03-19

Pisaliśmy już o ścisłej współpracy między Polską Partią Socjalistyczną a Bundem w Siedlcach. Oprócz akcji bojowych, współpracowano przy organizacji strajków ekonomicznych i wieców, obchodów pierwszomajowych czy manifestacji politycznych:

Od chwili wybuchu rewolucji aktywnie działa miejscowa organizacja Bundu. Skład społeczny tej partii stanowiła głównie młodzież żydowska pochodzenia robotniczego. Liczebnie Bund w Siedlcach był bardziej rozbudowany niż PPS.

Obie te kierujące rewolucją w Siedlcach partie skoordynowały swój program już w pierwszych miesiącach walki. Współpraca w tym zakresie zaznacza się szczególnie przy organizowaniu takich form wystąpień rewolucyjnych, jak strajki, demonstracje, wiece itp. Jedną z pierwszych wspólnych akcji Siedleckiego Komitetu Robotniczego PPS i Socjaldemokratycznego Komitetu Bundu było zorganizowanie obchodu 1 maja w 1905 r. Obie partie na walnym zgromadzeniu 24 kwietnia wysunęły jednolity program obchodów robotniczego święta, a mianowicie strajk powszechny.

25 kwietnia zorganizowana została manifestacja polityczna z udziałem 500 osób nad grobem zamordowanego w więzieniu siedleckim pepeesowca Ignacego Piwowarczyka, kotlarza, aresztowanego w Warszawie podczas strajku powszechnego. Demonstrujący pochód wyruszyć miał z cmentarza ulicą Cmentarną, Szpitalną do Warszawskiej, śpiewając rewolucyjne pieśni. Dzień 1 Maja uczczono zgodnie z programem strajkiem powszechnym.

Źródło: Urszula Głowacka-Maksymiuk, PPS i Bund w latach rewolucji 1905-1907 na terenie guberni siedleckiej (w świetle akt zarządów żandarmerii), Rocznik Mazowiecki 6, Warszawa 1976, s. 209-210.

Grafika z okresu. Źródło: internet.Grafika z okresu. Źródło: internet.