Artykuły

Uchwała koła bundowskiej młodzieży szkół średnich

2014-04-11

Postulaty koła Bundu młodzieży szkół średnich, walczącego o szkołę wolną i demokratyczną, w ramach walki o ustrój demokratyczny kraju:

[…]

Żądamy:

a) zniesienia wszelkich ograniczeń narodowościowych, wyznaniowych i społecznych;
b) powszechnego, obowiązkowego, bezpłatnego nauczania;
c) oddzielenia szkoły od kościoła;
d) autonomii każdej narodowości w zakresie życia kulturalnego

[…]

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.

Ulotka koła bundowskiej młodzieży szkół średnich.