Artykuły, Popularne

Przeciw zakusom kamieniczników

2014-08-10

Odezwa Polskiej Partii Socjalistycznej z 1906 roku w sprawie podwyżek komornego:

Towarzysze i Obywatele!

Wobec prześladowań przez rząd partii socjalistycznych – wielcy i mali wyzyskiwacze zaczęli podnosić głowy: starają się oni wydrzeć wywalczone w ostatnim roku na rzecz mas pracujących ustępstwa, usiłują wrócić do bezpowrotnie minionych czasów niczym nieograniczonego wyzysku.

Daremne usiłowania! – Pomimo wszelkich barbarzyńskich prześladowań, pomimo ciągłego wyrywania z naszych szeregów najdzielniejszych towarzyszy – walka z rządem i wyzyskiem trwa i trwać będzie – na wszelkie zamachy z tej strony odpowiadać będziemy masowym, solidarnym wystąpieniem.

Pomimo strasznego kryzysu i drożyzny (rezultatu gospodarki panującej zgrai urzędniczej) właściciele wielu domów chcą wrócić do dawnego wygórowanego komornego – przez co nędzę całych mas pracujących jeszcze bardziej by wzmogli.

Wzywamy Was Towarzysze i Obywatele, abyście na podwyższanie komornego nie zgadzali się, a na zakusy kamieniczników zgodnym protestem odpowiadali:

Precz z wyzyskiem!
Niech żyje solidarność!

Warszawski Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej.
Warszawa, 17 Lutego 1906 r.

Źródło: Beinecke Rare Book and Manuscript Library.