Artykuły

Polski Związek Ludowy

2013-07-16

Słowo o postępowej organizacji wiejskiej – Polskim Związku Ludowym:

„Grono działaczy oświatowych skupionych wokół Stefana Juliana Brzezińskiego organizowało kursy, wykłady, wydawało broszury dla nauczycieli wiejskich, chcąc za ich pośrednictwem dotrzeć do mieszkańców wsi. Z tego postępowego ruchu oświatowego w roku 1904, na fali narastającego wrzenia rewolucyjnego, powstało pierwsze, działające nielegalnie w Królestwie Polskim ugrupowanie polityczne, reprezentujące interesy ludności wiejskiej – Polski Związek Ludowy.

Była to organizacja o bardzo radykalnym obliczu politycznym, wysuwająca na pierwszy plan hasło walki z caratem i dążenie do odzyskania przez Polskę niepodległości, a następnie przeprowadzenie postępowych reform społecznych. PZL wydawał pisma: Życie Gromadzkie, Wieś Polska, Snop i Zagon – likwidowane i prześladowane przez carat.

W czasie rewolucji 1905-1907 Związek publikował odezwy, broszury i ulotki, organizował antycarskie wiece i demonstracje chłopskie, współuczestniczył w przygotowaniu strajku szkolnego i wprowadzeniu języka polskiego do szkół wiejskich. W roku 1907 na skutek aresztowań i represji podjętych przez władze zaborcze wobec działaczy PZL organizacja ta została zupełnie rozbita.”

Źródło: Janusz Gmitruk i Robert Szydlik, przedmowa do książki „Siewba. 1906-1908”.

ksiazka-redux