Artykuły, Popularne

Pius X a carat

2015-01-13

Papież Pius X napisał w grudniu 1905 roku list pasterski do arcybiskupa i biskupów Polski pod panowaniem rosyjskim, w którym czytamy m.in., że „poddani powinni dochowywać niezmiennie wierności i uszanowania panującym”.

Sprawę skomentował „Głos robotniczy” w artykule „Ojcowie kościoła a carat”, cytowanym w „Prawie ludu”, gazecie Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej:

Bratnie pismo nasze: „Głos robotniczy” umieszcza w numerze 50 z 16 grudnia br. następujący artykuł, który tu w całości podajemy:

„Car w potrzebie, więc papież spieszy na ratunek. Pułki wojskowe wypowiadają posłuszeństwo carowi, więc papież mobilizuje pułki niebieskie na odsiecz zagrożonemu sojusznikowi… Do biskupów polskich w Królestwie rozesłał papież pismo, w którym, zapewniwszy na wstępie, że bardzo kocha Polaków, ostrzega przed rewolucją, wzywa Polaków do poszanowania praw boskich, obowiązujących w Rosji, studentom radzi trzymać się z dala od polityki, wreszcie chwali cara za jego rozum i łagodność.

Pius X nie sprzeniewierzył się polityce Watykanu, która zawsze polegała na sojuszu z możnymi tego świata przeciw wydziedziczonym i biednym. Pius X zachwyca się absolutyzmem rosyjskim, bo, jak mówi, wszelka władza pochodzi od Boga, a co od Boga pochodzi, jest dobrem… Jakżeż inaczej zachowywali się wobec tyranów dawniejsi chrześcijanie, zaliczenie w poczet świętych! Oni usprawiedliwiali, a nawet zachwalali morderstwo tyranów!

Już Św. Augustyn pisał: „Czym są państwa bez sprawiedliwości, jeśli nie wielkimi bandami zbójeckimi? Bandy zbójeckie podobne są zupełnie do małych państw; składają się z pewnej ilości ludzi, mają herszta (jak w państwie księcia). Jeżeli taka banda wzrośnie, wówczas obsadza twierdze, zakłada kolonie, zdobywa miasta, ujarzmia ludy i przybiera nazwę państwa” […]

Św. Tomasz z Akwinu głosił również otwarcie prawo do rewolucji. „Jeżeli – powiada on – lud powstanie przeciw tyranowi, wówczas nie łamie przysięgi, chociażby ją złożył, albowiem władca, który źle rządzi, stracił prawo do zaprzysiężonej wierności” […]

Naukę o dopuszczalności morderstwa tyranów zastosował praktycznie w roku 1589 mnich Jakób Klement [Jacques Clément], zasztyletowawszy króla francuskiego Henryka III [Henryka III Walezego]. Za swój czyn został Klement policzony w poczet męczenników, a papież Sykstus V wielbił go publicznie!

Tych kilka cytatów wystarczy, aby wykazać, że pismo Piusa X, potępiające rewolucjonistów w caracie, jest niezgodne z tym, co nauczali dawniejsi ojcowie i doktorowie kościoła.

Pius X spieszy na ratunek carowi, bo wie, że upadek caratu będzie także dotkliwą klęską dla Watykanu. Z tego samego powodu ratuje Mikołaja – Wilhelm pruski. Mikołaj, Wilhelm i Pius – trzej królowie, którzy w przeciwieństwie do trzech królów biblijnych nie szukają jasnej gwiazdy, lecz pragną, by na niebie i na ziemi było jak najciemniej.”

Źródło: Prawo Ludu, Organ Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, 22 grudnia 1905, s. 147.

Papież Pius X. Wikipedia.Papież Pius X.
Źródło: Wikipedia.