Artykuły, Popularne

Napaść chłopów na urzędy carskie w Łopusznie

2015-12-29

Publikujemy meldunek Sobona – wójta gminy Sobolew – do naczelnika powiatu kieleckiego o napaści chłopów na urzędy carskie we wsi Łopuszno w nocy z 16 na 17 grudnia 1905 roku (29/30 grudnia według kalendarza gregoriańskiego). W urzędach zniszczono portrety carskie, a w państwowym monopolu rozbito zapasy wódki. Niszczenie składów alkoholu w trakcie Rewolucji 1905 roku przybierało charakter buntu moralnego, co dobrze zaobserwował Julian Brun – działacz SDKPiL – w trakcie wydarzeń warszawskich:

Nastrój był poważny i uroczysty. Pilnowano, by nikt nie śmiał rabować butelek z wódką. Przy mnie kilku amatorów dotkliwie pobito, a butelki rozbijano o bruk. Nie było ani jednego pijanego.

Wójt Soban do naczelnika powiatu:

Melduję Waszej Wielmożności, że w nocy z 16 na 17 grudnia rb. we wsi Łopuszno nieznana banda uzbrojonych anarchistów w ilości około 400 ludzi zniszczyła w zarządzie gminnym całą biurowość i portrety [carskie], z wyjątkiem gminnych ksiąg ludności oraz kasy pożyczkowo-oszczędnościowej i wszystkich ksiąg kasowych; w sklepie monopolowym rozbito wszystkie butelki puste i z wódką na sumę 625 rubli i zabrano gotówką około 310 rubli; w sądzie gminnym zniszczono akta spraw kryminalnych i portrety; w oddziale pocztowym zabrano gotówką około 300 rubli i zniszczono znaczki pocztowe, odkrytki [pocztówki] i koperty na sumę 180 rubli. Przed napadem obstawili wszystkie drogi i przede wszystkim rozbroili strażników ziemskich […].

Źródło: H. J. Mościcki i B. Radlak, Walki chłopskie w Królestwie Polskim w rewolucji 1905-1907. Wybór materiałów i dokumentów, Warszawa 1956, s. 79

Samuel Hirszenberg, Krajobraz wiejski w zimie; Centralna Biblioteka Judaistyczna

 

Samuel Hirszenberg, Krajobraz wiejski w zimie; Centralna Biblioteka Judaistyczna