Artykuły, Popularne

Echa Rewolucji w Gnieźnie

2015-02-22

W maju 1905 roku w Gnieźnie robotnicy wyszli na ulice z żądaniami ekonomicznymi, ośmieleni ruchem rewolucyjnym w Królestwie Polskim:

„Największe rozmiary przybrał strajk powszechny w Gnieźnie, który objął ponad tysiąc robotników kilkudziesięciu zakładów pracy. Trwał on od 8 do 15 maja 1905 roku. Do strajku doszło na tle ekonomicznym, niemniej istotną rolę odegrały tu informacje o walkach robotniczych po drugiej stronie kordonu granicznego – w Królestwie Polskim.

Miejscowa organizacja PPS z.p. [Zaboru Pruskiego – przyp. red.], ze Stanisławem Wierbińskim na czele, okazała się zbyt słaba, by przejąć kierownictwo akcji strajkowej. Kierował nią ugodowy PZZ [Polski Związek Zawodowy – przyp. red.], którego przywódcy doprowadzili do jej przerwania.

Osiemdziesięciu robotników wydalono z pracy za udział w strajku, część uzyskała nieznaczną podwyżkę zarobków, a pozostali musieli powrócić do pracy na starych warunkach. Coraz częściej obok podwyżki zarobków domagano się uregulowania czasu pracy, wysuwano też hasła solidarnościowe.”

Źródło: Zarys historii ruchu robotniczego w Wielkopolsce – praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Czubińskiego, Poznań 1978, s. 100-101.

Wpis pierwotnie ukazał się na stronie Alter Gniezno. Dziękujemy Kamili Kasprzak za udostępnienie.

Grafika z okresu. Źródło: internet.Grafika z okresu. Źródło: internet.