Artykuły

Bojowiec Arciszewski następcą prezydenta Polski

2014-04-07

Oto skan artykułu z gazety Robotnik, wydawanej przez Polską Partię Socjalistyczną – Wolność, Równość, Niepodległość w czasie Powstania Warszawskiego, informujący o nominacji socjalisty Tomasza Arciszewskiego na następcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Życiorysem Arciszewskiego można by obdzielić kilkanaście osób – w 1905 roku był on rewolucjonistą walczącym z caratem z ramienia Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, następnie legionista, działacz Polskiej Organizacji Wojskowej, minister w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego oraz rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; w 1939 r. współorganizator Robotniczych Brygad Obrony Warszawy, jeden z przywódców konspiracyjnej PPS-WRN, członek Rady Jedności Narodowej, a w końcu Premier Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Źródło: Robotnik: centralny organ PPS-WRN, 10 września 1944 r., nr 17.

„Tomasz Arciszewski – robotni metalowiec zastępcą Prezydenta Państwa”