Artykuły, Popularne

Apel w sprawie zmiany patrona ulicy w Krasnymstawie

2016-01-15

Niedawno w mieście Krasnystaw padła propozycja zmiany patrona ulicy ze Stefana Okrzei na Jana Pawła II. Obecnie trwają konsultacje społeczne na wniosek krasnostawskiego Środowiska Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Postanowiliśmy zaapelować w tej sprawie do przewodniczącego Rady Miasta oraz do przedstawiciela wspomnianego Środowiska. Wysłaliśmy dwa egzemplarze książki o Rewolucji 1905 roku, której symbolem był Stefan Okrzeja. Mamy nadzieję, że stanie się to impulsem do działań edukacyjnych na polu historii.

Treść apelu:

Zwracamy się do Państwa w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany nazwy ulicy Stefana Okrzei. Jako łódzki klub Krytyki Politycznej uważamy tę propozycję za wysoce kontrowersyjną.

Stefan Okrzeja był bojowcem Polskiej Partii Socjalistycznej. Z ramienia tej partii uczestniczył w walce o niepodległość i sprawiedliwość społeczną w trakcie Rewolucji 1905 roku. Wziął udział w pierwszym po upadku Powstania Styczniowego starciu zbrojnym z zaborcą na placu Grzybowskim w Warszawie. Ujęty w trakcie zamachu na znienawidzonego oberpolicmajstra Karla Nolkena, został stracony 21 lipca 1905 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej.

Stefan Okrzeja stał się symbolem walki o niepodległość Polski i wyzwolenie społeczne. W 1930 roku został pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski III klasy i Krzyżem Niepodległości z Mieczami przez prezydenta Ignacego Mościckiego – „za wybitną, ofiarną pracę dla Niepodległości w szeregach Organizacji Bojowej PPS”. Był inspiracją dla uczestników i uczestniczek Powstania Warszawskiego. Jego imię nosiły m.in. III Batalion Oddziałów Wojskowych Pogotowia Powstańczego Socjalistów oraz 28. Dywizja Piechoty AK. Stanisław Grzesiuk, legendarny warszawski bard, uwiecznił postać Okrzei w popularnej balladzie.

Mamy świadomość, że osoba Stefana Okrzei była od lat nieobecna w pamięci zbiorowej. Taki los spotyka wiele patronek i patronów naszych ulic. Problematyczna kwestia konsultacji społecznych może stać się impulsem do działań edukacyjnych, służących przypomnieniu Okrzei oraz Rewolucji 1905 roku. W tym wydarzeniu społeczność Krasnegostawu i całego powiatu wzięła czynny udział.

Do listu dołączamy przewodnik po Rewolucji 1905 roku, prezentujący w przystępny sposób podstawowe zagadnienia – także działalność Organizacji Bojowej PPS. Życzymy miłej lektury i apelujemy do pozostawienia Stefana Okrzei jako patrona ulicy.

Listy do władz Krasnegostawu w sprawie zmiany nazwy ulicy Stefana Okrzei