Artykuły, Popularne

Zajścia w fabryce Gerlacha i Pulsta

2015-09-02

„Narodowa Demokracja strzela salwami do robotników!”

– Czytamy w dramatycznej relacji Polskiej Partii Socjalistycznej z dni kwietniowych roku 1906 –

„Dotychczas zbrodniarze narodowo-demokratyczni używali policję carską przeciwko robotnikom, denuncjowali robotników […] strzelali w Łodzi przy pomocy carskich siepaczy do tłumu robotniczego, zamordowali robotnika na swym zebraniu w Warszawie.”

– PPS opisuje zajścia w fabryce Gerlacha i Pulsta, postrzelenie przeciwnika politycznego przez robotnika należącego do ND, awanturę przy wydalaniu bandyty z fabryki oraz harce 40 uzbrojonych narodowych-demokratów na podwórzu fabrycznym:

„Narodowi demokraci strzelali nawet do uciekających robotników […] Narodowa Demokracja strzela do nas salwami jak wojsko carskie!”

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.

Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona.