Artykuły

Władysław Strzelecki

2014-07-27

Ojciec wybitnego socjologa, Jana Strzeleckiego, brał udział w strajku szkolnym 1905 roku jako uczeń łódzkiego gimnazjum. Notka biograficzna o Władysławie „Witoldzie” Strzeleckim (1888-1935) pochodzi z książki Magdaleny Grochowskiej „Strzelecki. Śladem nadziei”:

Władysław, ojciec Jana, miał młodość burzliwą. Jako uczeń łódzkiego gimnazjum współorganizował strajk szkolny 1905 roku. Wydalony, uczył się w Zurychu. Związany z PPS-Lewicą. Studia matematyczne ukończył w 1913 roku w Wiedniu. Na początku I wojny światowej osadzony przez Niemców w obozie dla politycznie podejrzanych. Od 1915 roku w Łodzi” – wchodził wtedy w skład zarządu Robotniczego Stowarzyszenia Spożywczego „Związkowiec”, powstałego z inicjatywy PPS-Lewicy – „Działacz socjalistyczny […] wykładał matematykę finansową w warszawskiej Wyższej Szkole Handlowej, był wybitnym znawcą w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. W połowie lat 20. [1926 r. – przyp. red.] został dyrektorem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych […] W 1935 roku umarł na atak serca, miał 47 lat.

Źródło:

  • Magdalena Grochowska, Strzelecki. Śladem nadziei, Warszawa 2014, s. 40-41,
    Antoni Szczerkowski, Robotnicze kooperatywy i instytucje samopomocowe w Łodzi podczas I wojny światowej, lewicowo.pl.
Władysław Strzelecki
Władysław „Witold” Strzelecki
Źródło: Magdalena Grochowska, „Strzelecki. Śladem nadziei”.