Artykuły

„Precz z samowładztwem! Niech żyje rewolucja!”

2013-06-07

„Jeden z najpiękniejszych ludzi nowoczesnej Polski” – jak pisał o nim historyk Adam Próchnik – Henryk Baron, rewolucjonista z Organizacji Bojowej PPS, przed śmiercią napisał na odwrocie zawiadomienia sądowego list do towarzyszy socjalistów:

„I oto nadeszła chwila, w której miałem sposobność rzucić naszym ciemiężcom prosto w oczy moją nienawiść i wzgardę na nich. Jest to chwila dla mnie ważna, lecz również i trochę przykra, przykra pod tym względem, że nie zginąłem z bronią w ręku w jakimś zamachu, albo żebym chociaż został aresztowany po dokonaniu takowego.

Lecz oto ginę aresztowany głupim trafem, [oskarżony] o to, o czym już prawie chciałem zapomnieć. Ginę będąc pewny, że to o co tak usilnie walczyliśmy, i o co wy nadal będziecie walczyć niedługo się urzeczywistni.

Żegnajcie mi więc Towarzysze. Życzę Wam powodzenia w walce o wolność, Wolność! Zwycięstwo! Precz z caratem! Niech żyje rewolucja! Niech żyje PPS!”

Źródło: List Henryka Barona do towarzyszy socjalistów cytowany jest w tekście Adama Próchnika pt. „Henryk Baron” – kwartalnik „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” (nr 3 z 1935 r.).

01-martwy
Rysunek z okresu.
Źródło: Beinecke Digital Collections