Artykuły

Pomysły generał-gubernatora Łodzi na deindustrializację miasta

2013-05-28

Generał-gubernator Łodzi i powiatu łódzkiego Mikołaj Shutleworth ma pomysł na robicie ruchu pracowniczego:

„W liczbie środków pożądanych dla przeprowadzenia dekoncentracji fabryk można rekomendować:

1. Zakaz budowy nowych fabryk,
2. Odrzucanie podań o uruchomienie fabryk zamkniętych skutkiem bankructwa, pożarów itp.

Każde inne rozstrzygnięcie tego zagadnienia nie może doprowadzić do żadnych pomyślnych rezultatów, ponieważ pozostanie to samo skupienie materiału sprzyjającego rozwojowi działalności partii przewrotowych i ich agentom, znajdującym się wśród ludności robotniczej.

Państwo nie może dopuszczać takiej koncentracji fabryk, gdyż pozorny nawet porządek i spokój będzie tylko czasowy.”

Źródło: Adam Próchnik, „Rządy wielkorządców łódzkich, generałów Shutlewortha i Szatiłowa”, ze zbioru: „Studia i szkice (1864-1918)”.

rewo01