Artykuły, Popularne

„Mówią wieki” o Rewolucji

2015-03-04

Ciekawa wiadomość – marcowy numer pisma „Mówią wieki” poświęcony jest Rewolucji 1905 roku. Jeden z artykułów napisał współredaktor naszego przewodnika po Rewolucji, Kamil Piskała. Zachęcamy do lektury!

Lata 1905-1907 były okresem nadzwyczajnej aktywności i polaryzacji społecznej – ocenia Agnieszka Janiak-Jasińska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu tych trzech lat nastąpiła istna eksplozja projektów społecznych, dotyczących m.in. nauki, kultury, edukacji, zdrowia, pomocy najuboższym. Wiele z nich wcielono w życie mimo oporu ze strony państwa. To także moment obywatelskiego przebudzenia społeczeństwa, które przez dziesięciolecia siłą utrzymywane w poddaństwie, dało w końcu wyraz swej dojrzałości.

Informacje:

Mówią wieki - marzec 2015.Okładka marcowego „Mówią wieki”.