Artykuły

W gminie Konopnica

2013-09-04

Wójt Woliński z gminy Konopnica ogłasza w lutym 1906 r.:

„Na zasadzie rozporządzenia wyższej władzy wójt gminy Konopnica niniejszym podaje do powszechnej wiadomości gospodarzy gminy i służby dworskiej, że trzymanie bez pozwolenia władzy broni palnej, kos wyprostowanych itp. surowo jest wzbronione pod karą więzienia do 3 miesięcy lub pieniężnej do 3000 rubli, strajki zaś rolne przez służbę dworską i inne osoby, a także na wsiach i koloniach będą tłumione przez wojska bez żadnego uwzględnienia, z użyciem broni palnej i siecznej.”

Źródło: SDKPiL w rewolucji 1905 roku, Książka i Wiedza, 1955.

chlopi-29715
Źródło: internet.